קורס לבדיקות אוטומציה

מידע וסילבוס - קורס לבדיקות אוטומציה

בדיקות אוטומטיות סילבוס :

Introduction to Java
Java Basics
Java IO
Expressions and Flow Control
Arrays
Object Oriented Programming
Inheritance and Enumerations
Interface and Abstract Classes
Java Common Classes
Error Handling

Selenium Web Driver – Basic
Locators – XPATH, CSS, name, id, class
Synchronization of tests with GUI
Automation framework using WebDriver
Page object model
WebDriver API

לשיחה / תאום פגישה עם יועץ לימודים: