Cisco SISE 300-715

תיאור הקורס
הקורס Cisco Identity Services Engine (SISE) v4.0 תלמד כיצד לפרוס ולהשתמש ב-Cisco® Identity Services Engine (ISE) v3.x, פלטפורמת מדיניות בקרת זהות וגישה המפשטת את האספקה של גישה עקבית ומאובטחת, במיוחד בשליטה בחיבורים קוויים, אלחוטיים ו-VPN.

זו הכשרה מעשית המספקת את הידע והמיומנויות ליישם יכולות של Cisco ISE כדי לתמוך במקרים של שימוש עבור עמדת אבטחה Zero Trust. אלו כוללים משימות כגון אכיפת מדיניות, שירותי פרופילים, אימות אינטרנט ושירותי גישה לאורחים, BYOD, שירותי תאימות לנקודות קצה וניהול התקנים של שרת בקרת גישה של מסוף גישה (TACACS+).

באמצעות תרגול מעשי באמצעות תרגילי מעבדה, תלמדו כיצד להשתמש ב-Cisco ISE כדי להבין את המתרחש ברשת שלך, לייעל את ניהול מדיניות האבטחה ולתרום ליעילות תפעולית.

הכשרה זו עוזרת לך להתכונן לבחינת ההטמעה וההגדרה של Cisco Identity Services Engine (300-715 SISE), אשר מובילה ל-CCNP® Security והסמכות של Cisco Certified Specialist – Security Identity Management Implementation.
הכשרה זו מזכה אותך גם ב-40 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש.
משך הקורס
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
דרישות קדם
כדי להפיק תועלת מלאה מהכשרה זו, עליכם להיות בעלי הידע הבא:

• היכרות עם Cisco IOS® Software Command-line Interface (CLI) – עבור התקנים קוויים ואלחוטיים
• היכרות עם Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client
• היכרות עם מערכות ההפעלה Microsoft Windows
• היכרות עם 802.1X
• הכשרת הסמכת אבטחה של Cisco CCNP
דרישות הקורס
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
זכאות לתעודה
• Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (300-715 SISE)
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

הקורס Cisco Identity Services Engine (SISE) v4.0 תלמד כיצד לפרוס ולהשתמש ב-Cisco® Identity Services Engine (ISE) v3.x, פלטפורמת מדיניות בקרת זהות וגישה המפשטת את האספקה של גישה עקבית ומאובטחת, במיוחד בשליטה בחיבורים קוויים, אלחוטיים ו-VPN.

זו הכשרה מעשית המספקת את הידע והמיומנויות ליישם יכולות של Cisco ISE כדי לתמוך במקרים של שימוש עבור עמדת אבטחה Zero Trust. אלו כוללים משימות כגון אכיפת מדיניות, שירותי פרופילים, אימות אינטרנט ושירותי גישה לאורחים, BYOD, שירותי תאימות לנקודות קצה וניהול התקנים של שרת בקרת גישה של מסוף גישה (TACACS+).

באמצעות תרגול מעשי באמצעות תרגילי מעבדה, תלמדו כיצד להשתמש ב-Cisco ISE כדי להבין את המתרחש ברשת שלך, לייעל את ניהול מדיניות האבטחה ולתרום ליעילות תפעולית.

הכשרה זו עוזרת לך להתכונן לבחינת ההטמעה וההגדרה של Cisco Identity Services Engine (300-715 SISE), אשר מובילה ל-CCNP® Security והסמכות של Cisco Certified Specialist – Security Identity Management Implementation.
הכשרה זו מזכה אותך גם ב-40 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש.
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
כדי להפיק תועלת מלאה מהכשרה זו, עליכם להיות בעלי הידע הבא:

• היכרות עם Cisco IOS® Software Command-line Interface (CLI) – עבור התקנים קוויים ואלחוטיים
• היכרות עם Cisco AnyConnect® Secure Mobility Client
• היכרות עם מערכות ההפעלה Microsoft Windows
• היכרות עם 802.1X
• הכשרת הסמכת אבטחה של Cisco CCNP
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
• Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine (300-715 SISE)
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

נושאים שילמדו בקורס:

בואו לשמוע עוד על הקורסים שלנו >>