Cisco DEVASC 200-901

תיאור הקורס

הקורס Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco Platforms (DEVASC) v1.0 – יכין אותך לפיתוח יישומים ואוטומציה באמצעות Cisco Platforms (DEVASC) v1.0.
הקורס יעזור לך להתכונן להסמכת Cisco® DevNet Associate ולתפקידי מהנדס אוטומציה של רשתות ברמת עמיתים. בקורס תלמד כיצד ליישם יישומי רשת בסיסיים באמצעות פלטפורמות של סיסקו כבסיס, וכיצד ליישם זרימות עבודה של אוטומציה על פני רשת, אבטחה, שיתוף פעולה ותשתיות מחשוב. ההכשרה מעניקה ניסיון מעשי בפתרון בעיות בעולם האמיתי באמצעות Cisco Application Programming Interfaces (API) וכלי פיתוח מודרניים.

הכשרה זו עוזרת לך להתכונן לבחינה 200-901 DevNet Associate (DEVASC). על ידי מעבר של בחינה זו, תתקבלו הסמכת Cisco Certified DevNet Associate.
הכשרה זו מזכה אותך גם ב-48 נקודות לימוד מתמשכת (CE) לקראת הסמכה מחדש.

משך הקורס

5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה

דרישות קדם

ידע ברמת CCNA ברשתות
ידע בשפת תכנות (במיוחד Python)

דרישות הקורס

נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85

זכאות לתעודה

• Cisco Certified DevNet Associate
200-901 DEVASC
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

הקורס Developing Applications and Automating Workflows Using Cisco Platforms (DEVASC) v1.0 - יכין אותך לפיתוח יישומים ואוטומציה באמצעות Cisco Platforms (DEVASC) v1.0.
הקורס יעזור לך להתכונן להסמכת Cisco® DevNet Associate ולתפקידי מהנדס אוטומציה של רשתות ברמת עמיתים. בקורס תלמד כיצד ליישם יישומי רשת בסיסיים באמצעות פלטפורמות של סיסקו כבסיס, וכיצד ליישם זרימות עבודה של אוטומציה על פני רשת, אבטחה, שיתוף פעולה ותשתיות מחשוב. ההכשרה מעניקה ניסיון מעשי בפתרון בעיות בעולם האמיתי באמצעות Cisco Application Programming Interfaces (API) וכלי פיתוח מודרניים.

הכשרה זו עוזרת לך להתכונן לבחינה 200-901 DevNet Associate (DEVASC). על ידי מעבר של בחינה זו, תתקבלו הסמכת Cisco Certified DevNet Associate.
הכשרה זו מזכה אותך גם ב-48 נקודות לימוד מתמשכת (CE) לקראת הסמכה מחדש.
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
ידע ברמת CCNA ברשתות
ידע בשפת תכנות (במיוחד Python)
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
• Cisco Certified DevNet Associate
200-901 DEVASC
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת - IITC

נושאים שילמדו בקורס:

נושאים שילמדו בקורס:

בואו לשמוע עוד על הקורסים שלנו >>