Cisco CCNP SPCOR 350-501

תיאור הקורס

הקורס Cisco Service Provider Network Core Technologies (SPCOR) v1.0 מלמדת כיצד להגדיר, לאמת, לפתור תקלות ולבצע אופטימיזציה של תשתיות רשת IP של ספק שירות מהדור הבא. הקורס מספק צלילה עמוקה לתוך טכנולוגיות של ספקי שירות, כולל ארכיטקטורת ליבה, שירותים, רשתות, אוטומציה, איכות השירותים, אבטחה ואבטחת רשת.

הכשרה תכין אותך לבחינת ההסמכה 350-501 Cisco® Service Provider Network Core Technologies (SPCOR), שהיא חלק מההסמכות:
CCNP® Service Provider
Cisco Certified Specialist – Service Provider Core

הכשרה זו מזכה אותך גם ב-64 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש

משך הקורס

5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה

דרישות קדם

ידע בינוני של Cisco IOS או IOS XE
היכרות עם תצורת תוכנת Cisco IOS או IOS XE ו-Cisco IOS XR
ידע ברשתות IPv4 ו-IPv6 TCP/IP
ידע בינוני בפרוטוקולי ניתוב IP
הבנה של טכנולוגיות MPLS
היכרות עם טכנולוגיות VPN

דרישות הקורס

נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85

זכאות לתעודה

• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

הקורס Cisco Service Provider Network Core Technologies (SPCOR) v1.0 מלמדת כיצד להגדיר, לאמת, לפתור תקלות ולבצע אופטימיזציה של תשתיות רשת IP של ספק שירות מהדור הבא. הקורס מספק צלילה עמוקה לתוך טכנולוגיות של ספקי שירות, כולל ארכיטקטורת ליבה, שירותים, רשתות, אוטומציה, איכות השירותים, אבטחה ואבטחת רשת.

הכשרה תכין אותך לבחינת ההסמכה 350-501 Cisco® Service Provider Network Core Technologies (SPCOR), שהיא חלק מההסמכות:
CCNP® Service Provider
Cisco Certified Specialist – Service Provider Core

הכשרה זו מזכה אותך גם ב-64 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
ידע בינוני של Cisco IOS או IOS XE
היכרות עם תצורת תוכנת Cisco IOS או IOS XE ו-Cisco IOS XR
ידע ברשתות IPv4 ו-IPv6 TCP/IP
ידע בינוני בפרוטוקולי ניתוב IP
הבנה של טכנולוגיות MPLS
היכרות עם טכנולוגיות VPN
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת - IITC

נושאים שילמדו בקורס:

נושאים שילמדו בקורס:

בואו לשמוע עוד על הקורסים שלנו >>