Cisco CCNP SCOR 350-701

תיאור הקורס

משך הקורס

נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85

דרישות קדם

דרישות הקורס

זכאות לתעודה

• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

-
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

נושאים שילמדו בקורס:

בואו לשמוע עוד על הקורסים שלנו >>