Cisco CCNP ENCOR 350-401

תיאור הקורס
הקורס יישום ותפעול Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.1 יעניק לך את הידע והמיומנויות הנדרשות כדי להגדיר, לפתור בעיות ולנהל רשתות קוויות ואלחוטיות ארגוניות. הקורס מכסה גם עקרונות אבטחה, יישום אוטומציה ותכנות בתוך רשת ארגונית, ועיצוב רשת באמצעות פתרונות SD-Access ו-SD-WAN.

הכשרה תכין אותך לבחינת ההסמכה 350-401 Implementing Cisco® Enterprise Network Core Technologies (ENCOR), שהיא חלק מארבע הסמכות:
CCNP® Enterprise
CCIE® Enterprise Infrastructure
CCIE Enterprise Wireless
Cisco Certified Specialist – Enterprise Core

הכשרה זו תזכה אותך גם ב-64 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש.
משך הקורס
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
דרישות קדם
ידע ומיומנויות נדרשות להכשרה זו:
הטמעת רשתות LAN ארגוניות
הבנה בסיסית של ניתוב ארגוני וקישוריות אלחוטית
הבנה בסיסית של סקריפטים של Python
דרישות הקורס
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
זכאות לתעודה
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

הקורס יישום ותפעול Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.1 יעניק לך את הידע והמיומנויות הנדרשות כדי להגדיר, לפתור בעיות ולנהל רשתות קוויות ואלחוטיות ארגוניות. הקורס מכסה גם עקרונות אבטחה, יישום אוטומציה ותכנות בתוך רשת ארגונית, ועיצוב רשת באמצעות פתרונות SD-Access ו-SD-WAN.

הכשרה תכין אותך לבחינת ההסמכה 350-401 Implementing Cisco® Enterprise Network Core Technologies (ENCOR), שהיא חלק מארבע הסמכות:
CCNP® Enterprise
CCIE® Enterprise Infrastructure
CCIE Enterprise Wireless
Cisco Certified Specialist – Enterprise Core

הכשרה זו תזכה אותך גם ב-64 נקודות זכות ללימודי המשך (CE) לקראת הסמכה מחדש.
5 ימי לימוד
9:00-16:30
הקורס יתקיים במשרדי סיסקו, נתניה
ידע ומיומנויות נדרשות להכשרה זו:
הטמעת רשתות LAN ארגוניות
הבנה בסיסית של ניתוב ארגוני וקישוריות אלחוטית
הבנה בסיסית של סקריפטים של Python
נוכחות ב– 80% מהמפגשים לפחות
הגשת תרגילי בית
מעבר בחינות פנימיות בציון 85
• תעודת גמר של המרכז הישראלי לטכנולוגיה ותקשורת – IITC

נושאים שילמדו בקורס:

נושאים שילמדו בקורס:

בואו לשמוע עוד על הקורסים שלנו >>