מתמחה בהדרכות מקצועיות בתחומי הפיתוח, תשתיות ותקשורת ללקוחות ציבוריים והפרטיים