מידע וסילבוס - קורס CCNP

נושאים שילמדו בקורס CCNP :

  • Network Principles
  • Layer 2 Technologies
  • Layer 3 Technologies
  • VPN Technologies
  • Infrastructure Security
  • Infrastructure Services

 

  • Layer 2 Technologies
  • Infrastructure Security
  • Infrastructure Services

 

Network Principles
Layer 2 Technologies
Layer 3 Technologies
VPN Technologies
Infrastructure Security
Infrastructure Services

לשיחה / תאום פגישה עם יועץ לימודים: